Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına Destek Veriliyor..

1.8.2013 00:00:00

   Bakanlığımızca hazırlanarak, 20 Haziran 2013 tarih ve 28683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  “Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Yönetmeliği”  yürürlüğe girmiştir.

   Program ile;

§     Sanayinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılarak daha dinamik bir yapıya kavuşturulmasını temin etmek amacıyla, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtımı ve pazarlanması için ülkemizde yerleşik kuruluşlara destek verilmesi amaçlanmaktadır.

§    Program kapsamında, yurt içinde yerleşik kuruluşların; kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir

  Program kapsamında;

 • San-Tez Projeleri (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)
 • Teknogirişim Sermayesi Desteği Projeleri (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)
 • TEYDEB  Projeleri (TÜBİTAK)
 • Girişimcilik Aşamalı Destek Programı ( TÜBİTAK)
 • Öncelikli Alanlar Ar-Ge Programı (TÜBİTAK)
 • Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı (KOSGEB)
 • Ar-Ge Proje Destekleri: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
 • BOREN Projeleri  (Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü)
 • AB Destekli Ar-Ge Projeleri
 • Diğer Kamu Destekli Ar-Ge Projeleri

    

  Sonucunda ortaya çıkan teknolojik  ürün veya prototiplerin  tanıtım ve pazarlanmasına yönelik destek sağlanacaktır.

 Desteklenen başvurular için;

 • Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin 50.000 TL’ye kadarı,
 • Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin ise 25.000 TL’ye kadarı,

  Bakanlığımızca hibe olarak karşılanacaktır.

  Başvuru dokümanları;  http://sagm.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=355 adresinde yer almaktadır.

Kamuoyuna Duyurulur.

 

Word'e aktar PDF'e aktar Yazdır E-mail ile gönder   
Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar :
|
|
|
|
|
Server: WEBSERVERA, Online:1210